Palgast rääkimine on alati üsna ebameeldiv ning selle küsimuse tõstatamine võib olla väga keeruline. Kui viimasel ajal on aga rahaga toime tulemiseks olnud ainus võimalus võtta väikelaen, kuid sa oled tööl tubli, on paras aeg rääkida ülemusega palgatõusust. Kuidas seda aga teha?

Enne, kui asud ülemusega asjast rääkima, on oluline enda jaoks selgeks teha, kas ja miks on palgatõus üldse õigustatud. Kõrgem palganumber toob ka tööandja jaoks kaasa märkimisväärse palgafondi suurenemise, kuna tööandja peab töötajatelt maksma veel ka sotsiaalmaksu. Kui ettevõttel ei ole aga kasumiga priisata, siis ei ole ülemus kindlasti valmis palgatõusu tagama, kui selleks pole väga head põhjust.

Palgaläbirääkimisi tasuks alustada siis, kui sa oled näiteks viimasel ajal hakkanud täitma tunduvalt keerukamaid ja suuremat vastutust nõudvaid ülesandeid kui esialgselt töölepinguga ette oli nähtud: näiteks alustasid ettevõttes tööd klienditeenindajana, ent täidad nüüd juhataja ülesandeid. Kui su palganumbrit ei ole tõstetud vastavalt su tööülesannete lisandumisele, on kindlasti alust küsida palgatõusu.

Samamoodi on palgatõus õigustatud siis, kui sa oled lihtsalt väga aktiivne ja produktiivne töötaja, kes on ettevõttele tõeliseks boonuseks. Kõik tööandjad soovivad tunnustada oma parimaid töötajaid ning kui sa oled hiilganud oma tulemustega ja tõused esile aktiivse tiimiliikmena, ei ole sugugi kohatu paluda ka palganumbri suurendamist.

Kui sa oled kindel, et oled mingil moel ära teeninud kõrgema palga, oled valmis ülemusega rääkima. Palgaläbirääkimistel tuleks eelkõige jääda väga konkreetseks ning tööandjale selgitada konkreetseid põhjuseid, miks sa oled väärt palgatõusu. Ei piisa sellest, kui sa väidad lihtsalt, et oled olnud tubli ning teinud kõvasti tööd. Tööandjale loevad selgejoonelised faktid ja numbrid, mis tõestavad, et sa oled ettevõttele suureks lisaväärtuseks. Tööandja juurde ei tasu minna umbkaudse jutuga ja möödaminnes mainida, et palk võiks olla suurem. Pane kirja selged põhjendused ning esita need tööandjale.

Taolistes olukordades võib olla keeruline jääda objektiivseks, kuid sa peaksid palgatõusu küsimist võtma nagu äritehingut – mida see sisuliselt tegelikult ongi. Ära põhjenda oma palgatõusu soovi mitte kunagi isiklike põhjustega nagu näiteks suurenenud kodukulude või laenumaksetega. Isegi, kui tööandja on kursis, et sul on olnud mõttes näiteks laenu refinantseerimine või oled muudmoodi rahahädas, ei tohiks sa seda teemat tõstatada. Jää kindlasti üksnes töösaavutuste teemale ning ära too umbmääraseid põhjendusi nagu näiteks asjaolu, et sa oled ettevõttes töötanud väga kaua.

Kui oled toonud oma põhjendused, küsib tööandja kindlasti, milline on su soovitud palganumber. Kuigi konkreetsetest numbritest ei taha keegi rääkida ning see võib tunduda väga ebamugav, pead sa oskama ülemusele öelda, kui palju sa palka soovid. Kui sa ei oska ise öelda numbrit, ei saa ka oodata, et su tööandja oskaks pakkuda välja sulle sobiva numbri ning nii võivad läbirääkimised siiski lõppeda oodatud tulemuseta. Ära karda küsida summat, mis on sulle sobiv. Isegi, kui vastus on eitav, saad sa vähemalt südamerahu, kuna küsisid.

Kui tunned, et su töö on kandnud vilja ning oleks aeg palgatõusuks, ära kõhkle ning kindlasti tee proovi. Hullem variant oleks töötada edasi ilma, et sa oleksid eales küsinud palgalisa. Enne ülemusega rääkimist tee põhjalikult ettevalmistusi ning pane kirja põhjused, miks sa väärid palgatõusu. Jäta emotsioonid kõrvale, jää konkreetseks ning vaata asjale ka ülemuse vaatevinklist. Kui ülemus näeb, et sa oled tõesti väärt kõrgemat palganumbrit ja see on igati õigustatud, lahkud sa kindlasti palgaläbirääkimistelt positiivse tulemusega.